top of page

มาตรฐานโยคะสากลที่เราควรรู้ก่อนไปเรียนครูโยคะ


มาตรฐานคอร์สครูโยคะคืออะไร

คอร์สครูโยคะที่เราเห็นกันทั่วไป

มีมาตรฐานที่หลากหลายมาก

บางที่มีมาตรฐานของหลักสูตรขึ้นกับกระทรวงศึกษาของประเทศนั่นๆ

บางโรงเรียนก็เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับมาตรฐานใดๆ

ทั้งนี้ ยังไม่มีกฏหมายไหนออกมารองรรับหลักสูตรการสอนครูโยคะ

สำหรับใช้ทั่วโลก หรือยังไม่มีประเทศไหนออกกฏหมายรับรองจริงจัง

หมายความว่า คอร์สครูโยคะทุกคอร์ส สามารถใช้มาตรฐานอะไรก็ได้มาวัดคุณภาพ

และรับรองหลักสูตรของตัวเอง


มาตรฐานคอร์สครูโยคะที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล

องค์กรที่ทำเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานครูโยคะนั้น

มีอยู่หลายองค์กรด้วยกัน

ขอเรียงลำดับตามความนิยม และเป็นที่รู้จักดังนี้ค่ะ

  1. Yoga Alliance (จากประเทศสหรัฐอเมริกา)

  2. World Yoga Alliance (จากประเทศอินเดีย)

  3. IYN (Independent Yoga Network (จากประเทศอังกฤษ)

Yoga Alliance (YA)

ต้องบอกก่อนว่าช่วงยุค 90 นั้น โยคะเริ่มกลายมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกฝั่งตะวันตก

จนทำให้มีผู้ฝึกโยคะหลายๆคนอยากรู้จักโยคะมากขึ้น

และอยากเป็นผู้ถ่ายทอด หรือเป็นครูนั่นเอง

ทำให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มครูโยคะในอเมริกา

และได้ก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมา เพื่อตั้งค่ามาตรฐานของหลักสูตรโรงเรียนสอนครูโยคะ

ให้มีคุณภาพ และครอบคลุมเนื้อที่ควรจะมีในคอร์สครูโยคะ

และกลายมาเป็น Yoga Alliance ในปี 1997

ในประเทศไทยและหลายๆ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นออสเตรเลีย แคนนาดา อังกฤษ

รู้จัก Yoga Alliance กันเป็นอย่างดี

โดยมาตรฐานของ Yoga Alliance จะแบ่งออกเป็นสองฝั่ง

นั่นก็คือ มาตรฐานสำหรับครูโยคะ

และมาตรฐานสำหรับโรงเรียนสอนครูโยคะ

สำหรับโรงเรียนนั้น เราเรียกว่า RYS (Registered Yoga School)

โรงเรียนสอนครูโยคะจะต้องจัดทำหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามที่ Yoga Alliance กำหนด

ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงเรียน เนื้อหา และมาตรฐานของครูผู้สอน

แล้วยื่นหลักสูตรให้กับ Yoga Alliance พิจารณา ก่อนที่จะได้รับอนุมัติหลักสูตรว่าผ่านหรือไม่

เมื่อหลักสูรผ่านแล้ว จะได้รับตรา RYS และสามารถเปิดสอนได้ค่ะ

ที่เราเห็นในใบประกาศนียบัตรเวลาเรียนจบว่ามีโลโก้ RYS ติดอยู่ก็คือเพื่อบอกเราว่า

โรงเรียนนี้ผ่านมาตรฐานสากลจาก Yoga Alliance แล้วนะ

และเราเองก็ผ่านการเรียนระดับสากลเช่นกันค่ะ

ในส่วนที่สอง ที่เกี่ยวกับครูผู้สอน เราจะเรียกว่า RYT (Registered Yoga Teacher)

ซึ่งเราจะได้รับรองมาตรฐานนี้ก็ต่อเมื่อเราเรียนจบจากโรงเรียนที่ได้ RYS

แล้วไปสมัครสมาชิก เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นครูโยคะสากลกับทาง Yoga Alliance โดยตรง

ที่เว็ปไซต์ www.yogalliance.org ค่ะ

ซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าสมาชิกรายปี 50 และ 65 เหรียญสหรัฐค่ะ

ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรโยคะแล้ว ไม่ได้มีการบังคับ หรือมีกฏว่าจะต้องไปลงทะเบียนนะคะ

การลงทะเบียนคือการสมัครใจลงเอง อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่า ตอนไปสมัครงานสอน มีการตั้งเงื่อนไข

หรือต้องการไปสอนต่างประเทศ และต้องการการรับรองที่ดูมีมาตรฐานค่ะ

ตัวษิเองจบมาเกือบ 10 ปีแล้ว ถึงค่อยไปลงทะเบียน เพื่อเป็น RYT ค่ะ

ซึ่ง RYT ก็จะเป็นโลโก้ที่ให้กับคนที่จบหลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

E-RYT 200 จะเป็นโลโก้ที่จะให้กับครูที่จบหลักสูตร 200 ชั่วโมง และสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมงค่ะ


หลักสูตรครูโยคะตามมาตรฐานของ YA แบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะ