รีวิวหนังสือโยคะชื่อ The Yoga Bible
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ษิไปซื้อมาจากร้าน Kinokuniya ในราคา 748 บาทค่ะ

เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกัน

ได้แก่บทนำ การฝึก โยคะสำหรับการฝึกที่เฉพาะเจาะจง และการค้นหาโยคะที่ใช่สำหรับตัวเอง


ในบทนำ ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาของปรัชญาโยคะ และที่มาที่ไปของโยคะให้เราได้อ่านอย่างกระชับและง่ายต่อความเข้าใจมากที่สุดค่ะ สิ่งที่ษิชอบเกี่ยวกับบทนำคือการที่เขาพูดได้บรรนไดทั้ง 8 (ในภาษาโยคะเรียกว่าอัษฏางคะโยคะ) ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และทำให้เห็นภาพว่าโยคะไม่ได้มีแค่การฝึกอาสานะเท่านั้นค่ะ พร้อมกับคำแนะนำสำคัญๆสำหรับมือใหม่ที่อยากฝึกโยคะอีกด้วยค่ะในบทที่สอง การฝึก จะมีท่าโยคะต่างๆตามลักษณะของกายวิภาคให้เราได้เปิดดูโดยง่าย ซึ่งตอนแรกนี้คือเหตุผลหลักที่ษิเลือกซื้อหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคัมภีร์ที่รวบรวมท่าโยคะทั้งท่าพื้นฐานและท่าขั้นสูงเอามาไว้ในเล่มเดียวแบบย่อค่ะ ซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ภาพโชว์ท่าอย่างเดียว ยังมีภาพอธิบายขั้นตอนการเข้าท่านั้นๆให้ค่อยๆทำตามได้อีกด้วยค่ะ


สำหรับบทที่สาม โยคะสำหรับการฝึกที่เฉพาะเจาะจง ผู้เขียนได้อธิบายถึงการฝึกโยคะเพื่อช่วยเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การฝึกโยคะเพื่อลดความเครียด และมีตารางบอกอาการต่างๆที่สามารถใช้ท่าโยคะ หรือการฝึกปราณายามะช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้อีกด้วยค่ะ เช่น อาการปวดหลังล่าง ให้ฝึกท่ากางขาก้มตัวในหน้า 66 เป็นต้นในบทสุดท้าย การค้นหาโยคะที่ใช่สำหรับตัวเอง ผู้เขียนได้อธิบายถึงการฝึกโยคะในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ได้หมายถึงแค่อาสานะเท่านั้น และสไตล